Term of Service | About Us | Get in Touch
Hot Deals & Special Promo
Home » Product » Màn Hình IPS 4.3 Inch 61P 16.2M TFT LCD Màn Hình (Hội Đồng/Không Ban) LG4573B Ổ IC 18/24Bit RGB + Giao Diện SPI 480 (RGB) * 800

Màn Hình IPS 4.3 Inch 61P 16.2M TFT LCD Màn Hình (Hội Đồng/Không Ban) LG4573B Ổ IC 18/24Bit RGB + Giao Diện SPI 480 (RGB) * 800

Màn Hình IPS 4.3 Inch 61P 16.2M TFT LCD Màn Hình (Hội Đồng/Không Ban) LG4573B Ổ IC 18/24Bit RGB + Giao Diện SPI 480 (RGB) * 800

US $ 12.50 US $ 12.50 0% OFF

GET THE LATEST PROMO & PRICE
for this product

Or you can click this button :

PRODUCT DETAIL

Details about product Màn Hình IPS 4.3 Inch 61P 16.2M TFT LCD Màn Hình (Hội Đồng/Không Ban) LG4573B Ổ IC 18/24Bit RGB + Giao Diện SPI 480 (RGB) * 800 are here :

Màn Hình IPS 4.3 Inch 61P 16.2M TFT LCD Màn Hình (Hội Đồng/Không Ban) LG4573B Ổ IC 18/24Bit RGB + Giao Diện SPI 480 (RGB) * 800,Mua từ người bán ở Trung Quốc và trên toàn thế giới. Tận hưởng gửi hàng miễn phí, khuyến mãi trong thời gian giới hạn, trả hàng dễ dàng và bảo vệ người mua! Tận hưởng giao hàng miễn phí ✓Free trên toàn thế giới! ✓Giá bán hạn chế


Image gallery :

Image 1 - Màn Hình IPS 4.3 Inch 61P 16.2M TFT LCD Màn Hình (Hội Đồng/Không Ban) LG4573B Ổ IC 18/24Bit RGB + Giao Diện SPI 480 (RGB) * 800 Image 2 - Màn Hình IPS 4.3 Inch 61P 16.2M TFT LCD Màn Hình (Hội Đồng/Không Ban) LG4573B Ổ IC 18/24Bit RGB + Giao Diện SPI 480 (RGB) * 800

Other Products :

US $12.50